HUISREGELS

 

Van harte welkom bij REVERSE. Om een prettig horeca klimaat te bevorderen hanteren wij duidelijke huisregels. Wanneer je REVERSE betreedt verklaar je akkoord te gaan met onderstaande huisregels.

 

ALGEMEEN

 • Bezoekers dienen 21 jaar of ouder te zijn en dit middels legitimatie aan te kunnen tonen.
 • Bezoekers die weigeren legitimatie te tonen of geen legitimatie bij zich dragen worden geweigerd.
 • Bezoekers die weigeren entreegeld te betalen worden niet toegelaten.

 

DRUGS EN WAPENS

 • Aangeschoten of dronken bezoekers worden niet toegelaten of uitgezet.
 • Het bezitten, gebruiken en/of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij constatering van een van deze punten, worden de aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van de betreffende persoon/personen en wordt de toegang ook in het vervolg ontzegd. In geval van verhandeling zal te allen tijde de politie worden ingeschakeld.
 • Bezoekers mogen zich in en om REVERSE niet agressief en/of dominant opstellen (in woord en gedrag).
 • Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kun je worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan door de bezoeker geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd.
 • Tassen en/of bagage kunnen gecontroleerd worden door onze medewerkers.
 • Indien er bij de metaaldetector, tascontrole of fouillering voorwerpen worden aangetroffen die als wapen kunnen dienen wordt de desbetreffende bezoeker niet toegelaten. De wapens zullen tevens worden ingenomen.
 • Bij het aantreffen van een vuurwapen informeren wij te allen tijde de politie. Tevens wordt de toegang tot de club in het vervolg ontzegd.

 

VASTE BEZOEKERS EN GROEPEN

 • Grote groepen worden niet toegelaten tenzij zij als groep gereserveerd hebben en hiervan een bewijs kunnen tonen.
 • Aan bezoekers die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.
 • Wanneer het binnen te druk is of verwacht wordt dat veel vaste bezoekers zich alsnog aanmelden, dan wordt er voor deze mensen ruimte vrij gehouden. Dit kan als reden voor weigering worden uitgelegd. Hetzelfde geldt voor besloten evenementen.

 

KLEDING & UITSTRALING

Bezoekers dienen er verzorgd uit te zien en dragen geen:

 • sportkleding, slippers of sandalen
 • kapotte kleding
 • onzedelijke kleding
 • petjes of andere hoofddeksels
 • vuile kleding
 • heup- en of schoudertasjes (heren)

 

 • Bezoekers zijn verplicht om hun jassen op te bergen in een kluisje.
 • Bezoekers zijn verplicht om grote tassen en/of rugzakken op te bergen in een kluisje.
 • Bij verlies van een kluissleutel zijn wij genoodzaakt € 20,00 in rekening te brengen.
 • De directie is net aansprakelijk voor vermissing van goederen uit kluisjes waarvan de sleutel is zoekgeraakt.

 

GEDRAG

 • Ongewenste intimiteiten, discriminatie en hinderlijke samenscholing worden niet getolereerd.
 • Roken mag uitsluitend in de daarvoor bestemde rookruimte op de 1ste Roken in een andere ruimte dan de rookruimte resulteert in uitzetting uit de club.
 • Personen die in welke vorm dan ook overlast voor de omgeving veroorzaken worden geweigerd.
 • REVERSE behoudt zich het recht voor een ieder te mogen weigeren. Het beschikken over een toegangsbewijs of vermelding op de gastenlijst geeft in dit geval geen zekerheid tot binnenkomst.
 • Bezoekers dienen te allen tijden de instructies van het personeel op te volgen.
 • Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadiging.
 • Flessen wijn, Champagne en/of sterke drank mogen uitsluitend in de bijgeleverde koeler van A naar B worden verplaatst. Een fles in de hand dragen en/of rechtstreeks uit de fles drinken is niet toegestaan.
 • Onze eigendommen mogen niet mee naar buiten worden genomen, worden beschadigd en/of verplaatst.
 • Wie beschadiging veroorzaakt, draait op voor de kosten van reparatie of vernieuwing.
 • Overtreding van een van deze regels kan onmiddellijk en zonder aanzien des persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.
 • Het is niet toegestaan meegebrachte drank- of etenswaren te nuttigen.
 • Het is verboden om binnen en/of op onze terrassen reclame te maken en/of promotionele activiteiten te verrichten voor andere bedrijven, feesten en/of evenementen zonder schriftelijk toestemming te hebben ontvangen van het management van REVERSE.

 

OVERIG

 • Wanneer u klachten hebt van welke aard dan ook, kunt u deze per email bij ons melden. Graag binnen een week na het voorval waar de klacht betrekking op heeft.

 

PRIVACY WETGEVING

 • REVERSE is voorzien van camerabewaking. Bezoekers van REVERSE stemmen automatisch in met het maken van opnames.
 • Bezoekers kunnen worden gefilmd en/of gefotografeerd voor promotionele doeleinden. Door REVERSE te bezoeken geef je automatisch toestemming tot publicatie van betreffend beeldmateriaal.

 

 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien beslist het management (o.a. vertegenwoordigd door de gastheren aan de deur) over mogelijk te nemen maatregelen.

 

REVERSE wenst je een fijn verblijf!